Home / Questions / (ASK) kabinet yang dalam pelaksanaan tugas dipertanggungjawabkan kepada presiden disebut kabinet??

(ASK) kabinet yang dalam pelaksanaan tugas dipertanggungjawabkan kepada presiden disebut kabinet??

QuestionCategory: PPKN(ASK) kabinet yang dalam pelaksanaan tugas dipertanggungjawabkan kepada presiden disebut kabinet??
Geeske Palyama asked 1 month ago

kabinet yang dalam pelaksanaan tugas dipertanggungjawabkan kepada presiden disebut kabinet??