Home / Questions / (ASK) siapa tokoh utama dalam cerita berjudul asal mula bukit catu??

(ASK) siapa tokoh utama dalam cerita berjudul asal mula bukit catu??

QuestionCategory: Bahasa Indonesia(ASK) siapa tokoh utama dalam cerita berjudul asal mula bukit catu??
Nadine Paulin Haryanti asked 4 months ago

siapa tokoh utama dalam cerita berjudul asal mula bukit catu??

1 Answers
Carla Usamah answered 4 months ago

Tokoh utamanya adalah Pak Jurna.

4 Tokoh pembantu dari cerita asal mula bukit catu:

  • Bu Jurna
  • Seorang lelaki setengah baya
  • Tetangga pak Jurna
  • Dewata
Loading...