Home / Questions / Bagaimana kandungan listrik yang terdapat pada buah yang berasa asam?

Bagaimana kandungan listrik yang terdapat pada buah yang berasa asam?

QuestionCategory: FisikaBagaimana kandungan listrik yang terdapat pada buah yang berasa asam?
Budiono asked 7 months ago

Bagaimana kandungan listrik yang terdapat pada buah yang berasa asam?

1 Answers
Maha Guru Bacaboy answered 7 months ago

Semakin tinggi tingkat keasaman dari suatu buah maka akan semakin baik kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik disebabkan kandungan larutan elektrolit yang dimiliki.

Semakin banyak larutan elektrolit yang dimiliki maka akan semakin banyak ion yang terkandung di dalamnyaMag. Ion merupakan atom yang bermuatan listrik.

Semakin tinggi tingkat keasaman suatu buah, maka semakin kecil nilai pH yang dimiliki, dan sebaliknya. Buah yang dapat menghantarkan arus listrik adalah jeruk, kulit pisang, nanas, dsb.

Kemampuan menghantarkan listrik pada buah tersebut dapat dimanfaatkan dengan menggunakan rangkaian elektronika, tapi banyaknya buah disesuaikan dengan besar daya voltase yang diperlukan untuk menghidup alat elektronik (lampu).

Loading...