Home / Questions / Meknisme penghantaran impuls melalui sinapsis

Meknisme penghantaran impuls melalui sinapsis

QuestionCategory: BiologiMeknisme penghantaran impuls melalui sinapsis
Justus Gaja asked 4 weeks ago

Meknisme penghantaran impuls melalui sinapsis

1 Answers
Maha Guru Bacaboy answered 4 weeks ago

Impuls melalui sinapsis akan berjalan satu arah. Perambatan ini adalah kelanjutan hantaran impuls dari sel saraf yang kemudian akan berpindah ke neuron lainnya.

Loading...