Home / Questions / Tentukan jenis sudut pada gambar berikut tanpa mengukurnya

Tentukan jenis sudut pada gambar berikut tanpa mengukurnya

QuestionCategory: MatematikaTentukan jenis sudut pada gambar berikut tanpa mengukurnya
Sudirman Doddy Sasmita asked 2 months ago

Tentukan jenis sudut berikut tanpa mengukurnya

• Sudut pada segitiga sama sisi

• Sudut pada persegi

Loading...
1 Answers
Maha Guru Bacaboy answered 2 months ago

Kesebangunan adalah bangun datar yang memiliki sudut-sudut yang sama besarnya dan Panjang sisinya memiliki kesesuaian yang sebanding. Untuk bangun datar yang sebangun dapat dilihat dengan ciri-ciri :

  • Pasangan sisi sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan nilai yang sama dan nilai panjang sama besar
  • Besar sudut-susut yang bersesuaian sama

    Contohnya apabila diketahui ada dua buah segitiga sama sisi dengan segitiga ABC memiliki sisi panjang 3cm dan segitiga EFG memiliki sisi sepanjang 3cm juga. 2 segitiga tersebut dikatakan sebangun karena memiliki bentuk dan panjang sisi yang sama juga memiliki ukuran sudut yang sama pula yaitu 60° dikarenakan segitiga sama sisi.

Loading...