Home / macam macam preposition

macam macam preposition

Preposition

  • 10 min read

Penulis : Dinny Raudhatun Nurris – Toastmasters International Member Pengertian Preposition Preposition atau kata depan adalah sebuah kata yang menyatakan keterkaitan latar waktu, tempat, dan sebab dengan subjeknya dan kata atau frasa benda yang mengikutinya. Mari perhatikan contoh berikut ini. The bird is in the box. We were walking along the beach quietly. Merujuk pada…