Home / preposition

preposition

Preposition In, On & At

  • 6 min read

Penulis : Faradiba, Mahasiswi IPB FMIPA Biologi 2018 Ketika kita sedang melakukan percakapan sehari-hari, kita pasti membicarakan mengenai waktu dan tempat. Kata In, On, At bukanlah suatu kata yang asing didengar. Tetapi, banyak pertanyaan yang kemudian muncul. Sebenarnya, apa sih perbedaan diantara tiga kata tersebut? Bagaimana cara penggunaan kata yang tepat dalam sebuah kalimat? Apakah… 

Preposition

  • 10 min read

Penulis : Dinny Raudhatun Nurris – Toastmasters International Member Pengertian Preposition Preposition atau kata depan adalah sebuah kata yang menyatakan keterkaitan latar waktu, tempat, dan sebab dengan subjeknya dan kata atau frasa benda yang mengikutinya. Mari perhatikan contoh berikut ini. The bird is in the box. We were walking along the beach quietly. Merujuk pada…